header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

junioren_zaalhockey

Zaalhockey

 

Inleiding

Binnen MHCB is zaalhockey erg populair. Alle leden vanaf de achttallen tot en met de senioren kunnen hieraan deelnemen. Voor de achttallen is het vaak de eerste kennismaking met zaalhockey en dat is dan in plaats van deelname aan de Mid-Wintercompetitie.

 

Voorbereiding en aanvang competitie

 

In juni is er al een voorlopige opgave gedaan en in augustus tot en met begin september hebben alle leden bij onze club zich op kunnen geven waarna de aantallen teams zijn bepaald. Het doel van de Technische Commissie, die de indelingen van de teams en de begeleiding regelt, is om de bestaande veldteams zoveel mogelijk intact te houden. Hiervoor geldt naast de reguliere contributie een extra zaalcontributie. Hiervan wordt de bondsbijdrage per team en o.a. de trainingsuren voldaan.

 

Medio november wordt het definitieve schema door de bond vastgesteld. Alle teams spelen in het district Midden-Nederland, qua zaalhockey het op één na grootste district met meer dan in totaal 10.000 wedstrijden. Vervolgens wordt het schema voor de trainingen zoveel mogelijk aangepast aan het wedstrijdschema met de intentie dat alle teams voor de eerste wedstrijd minimaal twee keer hebben getraind. Heren 1 en Dames 1 trainen vaker en betalen ook een iets hogere contributie. Alle jeugdteams trainen vanaf dit seizoen evenveel, de achttallen iets minder.

 

Trainingen en competitie(tijden)

 

In sommige gevallen trainen grote teams soms alleen maar meestal wordt er tegelijk met twee teams getraind en wel in de Oosterboshal, naast ons clubhuis. In principe spelen alle teams in poules van zeven teams een hele competitie ( twaalf wedstrijden verdeeld over zes dagen. De wedstrijden duren 30 minuten per wedstrijd. Er is tussendoor vijf minuten de tijd om even in te spelen of uit te rusten. Bij zaalhockey wordt in geen geval de tijd stil gezet om te voorkomen dat een blok uitloopt. Er wordt op de speeldagen (zaterdag/zondag) gespeeld tussen 09.00-21.00 uur.

 

Onze club beschikt voor wedstrijden zelf alleen over de uren op zondag in de Oosterboshal. De thuiswedstrijden zijn extra bijzonder door de strakke organisatie door de zaalhockeycommissie met ‘versnaperingen’ in de sporthal en een muziekje na elk doelpunt. De ambiance is geweldig met vaak veel enthousiast publiek.

 

Arbitrage, aantallen per team en info over wedstrijden en scheidsrechters

 

Bij zaalhockey wordt in alle lijnen gespeeld met een keeper/keepster en vijf spelers/speelsters, in totaal maximaal zes tegelijk met daarnaast maximaal zes wisselspelers. Bij de jeugdelftallen worden de scheidsrechters door de thuisspelende club geregeld. De achttallen en de senioren dienen één eigen scheidsrechter mee te nemen. Op de website van www.mhcbarneveld.nl staan de wedstrijden op de zaterdag onder Junioren en van de zondag onder senioren, per speeldag. Ook via de Lisa App of de app van www.hockey.nlis het programma te zien. De KNHB hanteert een strikte regel: de standenmotor op www.knhb.nl is altijd doorslaggevend.

Wanneer een lid moet fluiten, komt dat te staan op de site van de club onder het kopje senioren of junioren en dan wedstrijdschema per dag/datum. Er volgt ook altijd een e-mail. Een niet ontvangen e-mail betekent niet dat dat een reden is om niet te fluiten, de website van de club is doorslaggevend. Kijk er goed naar!

 

Regels bescherming en veiligheid

 

Het dragen van een bitje, een linker handschoen en scheenbeschermers zijn tijdens trainingen en wedsstrijden verplicht. Ook mag er alleen maar met zaalschoenen worden gespeeld die geen strepen kunnen achterlaten (alleen lichte zolen). De keepers krijgen speciale zaalbandjes en een hoes om de legguards , anders is deelname in voorgenoemde gevallen niet toegestaan!

 

 

Coaches en managers

 

De coaches en managers zijn volwassen leden en bij voorkeur senioren met eventueelassistentie door oudere jeugd in opleiding. Dit wordt door de Technische Commissie geregeld. Naast de spelers/speelsters mag naast de coaches en managers niemand extra op de bank zitten. Ook geen dertiende speler bijvoorbeeld. Elk team heeft in principe een manager. Bij thuiswedstrijden regelen de teams via de manager of coach de bardienst in de Oosterboshal gedurende het blok van twee uur en voor uitwedstrijden is er vervoer noodzakelijk. De wedstrijdformulieren moeten vooraf worden ingevuld en de zaalleiding per hal zal daarop toezien. Het is tevens de bedoeling dat deze voor vertrek (het DWF, het Digitaal Wedstrijd Formulier) worden afgerond.

 

 

Instructie KNHB

 

Er zijn strikte regels over kleedkamer gebruik en teambesprekingen. Een sleutel is bij de zaalleiding te verkrijgen die na het verlaten vande kleedkamer wordt ingeleverd. Bij kleedkamers die niet in goede of nette staat zijn,dient dat direct bij de zaalleiding te worden gemeld. Teambesprekingen in de kleedkamer zijn niet meer toegestaan. Een begeleider van een ander sexe mag op gezag van de bond niet de kleedkamer betreden ook niet als iedereen omgekleed is.Besprekingen kunnen plaatsvinden elders in de hal of tijdens de laatste training.

 

 

Zaalleiding

 

De zaalleiding heeft extra bevoegdheden. Bij wangedrag ook vanaf de bank kan de zaalleiding de scheidsrechters die soms ook jong zijn ondersteunen en overrulen. De zaalleiding heeft de leiding over een ordentelijk verloop van de wedstrijden waarbij Sportiviteit en Respect een zeer belangrijk onderdeel is. De ervaring leert dat veel scheidsrechters misschien bij een enkele fluitbeurt niet alle regels uitstekend kennen of anders toepassen. De teams moeten zich dan aanpassen. Maar ook spelers/speelsters en de begeleiding hebben geregeld niet alle regels onder de knie.

 

Organisatie

 

Het wedstrijdsecretariaat voor zaalhockey is de Technisch Manager in de persoon van Robert van Lemel die ook de scheidsrechters thuis indeelt (voor elftallen, bij afwezigheid zelf voor vervanging zorgen) en over het DWF gaat. De lijncoördinatoren gaan over de teams en hebben direct contact met de coaches, managers. Indien leden vragen hebben, is de coach het eerste aanspreekpunt en daarna de lijncoördinatorenTechnische Commissie.

De Zaalhockeycommissie bestaat uit Martin Kempen, Teus Verbree en Jan Slot. Zij verzorgen de zaalleiding e.d. op de zondagen in de Oosterboshal en hebben daarin de algehele leiding. Robert van Lemel is verantwoordelijk voor de trainingen en als zaalhockeycommissaris als enige het aanspreekpunt naar de KNHB en de gemeente en te bereiken via [email protected] Tevens is hij samen met de Technische Commissie verantwoordelijk voor een goede bezetting van de teams en een voltallige begeleiding per team. Het schema van de zaaltrainingen is te vinden op de website. Het kan altijd tussendoor worden aangepast.

Voor de nieuwste spelregels wordt verwezen naar de website.

 

 

Wij wensen alle teams die deelnemen aan zaalhockey heel veel plezier.